14-16-vuotiaat nuoret ovat hyvin tärkeässä vaiheessa elämässään. Lapsuus on on jäänyt taakse, ja nuorella on edessään paljon aikuisuuteen vaikuttavia valintoja.

Nuoret ovat myös uudella ja itsenäisellä tavalla kiinnostuneita elämän arvoista ja joutuvat muodostamaan oman näkemyksensä lukemattomista asioista. Tahdomme tarjota nuorille mahdollisuuden tutustua Raamattuun monipuolisesti, jotta he saisivat tilaisuuden pohtia sen tarjoaman elämänkatsomuksen merkitystä omalla kohdallaan. Oma kokemuksemme on, että kristillinen usko on antanut meille terveitä ja hyödyllisiä elementtejä elämämme rakennukseen.

DKM-Suomi ry järjestää peruskoulun 9-luokkalaisille Raamattuopetusta.  Lukuvuoden aikana tapaamme kaksikymmentä kertaa, ja käymme yhdessä tunnin verran läpi Raamatun opetuksia ja kristinuskon peruskysymyksiä. Lopuksi keskustelemme vapaamuotoisesti erilaisista kiinnostavista asioista mehun ja pikku purtavan kera.  Pienessä ryhmässä opimme tuntemaan toisiamme paremmin, ja voimme kehittyä keskustelijoina.  Raamattuopetuksen aluksi yhdistys lahjoittaa kurssilaisille Raamatun ja keväällä, opetuksen loputtua, pidämme Raamattuopetusjuhlan, johon kaikki yhdistyksen jäsenet ovat tervetulleita.

Raamattuopetusta on yhdistyksessämme annettu vuosikymmeniä ja kokemus siitä on ollut erittäin positiivinen. On yhä tavallisempaa, että ihmiset puhuvat kristinuskosta ja Raamatusta niiden sisältöä tuntematta, ja ehkä hyvinkin kielteisen ulkopuolisen vaikutuksen valossa. Tämän vuoksi tahdomme, että nuoret voivat muodostaa itsenäisen näkemyksen näistä asioista, ja kiinnostuneet voivat syventää tietämystään ja soveltaa sitä omaan elämäänsä.

 

Edellinen julkaisu
Seuraava julkaisu